Reference

 • Vodní stavby
 • Obložení stěn
 • Opěrné stěny


všechny reference

Kamenické práce, výroba a prodej žulových prvků

Firma R-KAD GRANIT, stav s.r.o., se specializuje na hrubou i čistou kamenickou výrobu a prodej stavebních prvků z kvalitní české žuly.

Výroba a prodej žulových stavebních prvků

 • vyrábíme a prodáváme žulové krajníky, žulové obrubníky, žulové kostky z kvalitní české žuly typického, světle šedého zbarvení
 • v rámci zákaznické výroby zhotovujeme řezané žulové prvky, jako jsou kostky, obrubníky a dlažba, na míru vámi zadaným parametrům
 • dodáváme zdící, soklové a záhozové kameny vhodné pro stavbu soklů, zídek, regulaci vodních toků, zajišťování svahů či pro stavbu tzv. gabionů

Zpracování, pokládka a další kamenické práce

 • zajistíme rovněž pokládku žulových kostek, výstavbu opěrného zdiva a další kamenické práce, jejichž součástí je doprava materiálu na staveniště
 • poskytujeme odborné konzultace a poradenství týkající se kamenické výroby a kamenických prací

Nabídka kamenných stavebních produktů

Naše společnost R-KAD GRANIT, stav s.r.o., vyrábí, dodává a zpracovává přírodní kámen české provenience určený převážně ke stavebním účelům.

Žulové a jiné kamenné díly jsou vhodné především pro výstavbu zdí, silnic a chodníků. Uplatnění najdou rovněž při regulaci, hrazení a dalších úpravách vodních staveb, koryt či svahů.

Veškeré kamenné produkty dopravíme, zpracujeme a na požádání dále přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám.

Žulové krajníky a obrubníky

Vyrábíme krajníky a obrubníky z žuly v přímém i obloukovém provedení a o různých rozměrech, které přizpůsobíme vašemu zadání. Jak krajníky, tak obrubníky slouží coby elementární stavební prvky při výstavbě silnic, chodníků či perónů.

Krajníky vyrábíme jako lámané segmenty.

Obrubníky jsou řezané kamenné dílce s protiskluzovým, tryskaným povrchem.

Přehled produktů

 • Žulový krajník KS1 – 18 x 20 cm
 • Žulový krajník KS2 – 16 x 20 cm
 • Žulový krajník KS3 – 13 x 20 cm
 • Žulový obrubník OP1 – 32 x 24 cm
 • Žulový obrubník OP2 – 30 x 20 cm
 • Žulový obrubník OP3 – 25 x 20 cm
 • Žulový obrubník OP4 – 20 x 25 cm
 • Žulový obrubník OP5 – 20 x 20 cm
 • Žulový obrubník OP6 – 15 x 25 cm
 • Žulový obrubník OP7 – 12 x 25 cm

Žulové kostky

Dodáváme štípané kostky z žuly pravidelného tvaru vhodné pro různé typy komunikací: chodníky na náměstích, parkoviště, odstavná místa atp.

Přehled produktů

 • mozaika: 4/6 – 8,5 m2
 • 8/10 – 4,5 m2/t
 • kočičí hlava: 15/17–2,5 m2

Na přání vyrobíme též řezané žulové kostky.

Zdící kámen

Zdící kámen se využívá při zdění a výstavbě suchých opěrných zídek. Jde o lámaný hranol o základních rozměrech 20 x 20 x 40 centimetrů, jehož plochy jsou štípané. Parametry žulového zdícího kamene rádi přizpůsobíme vašim potřebám.

Záhozový kámen

Představuje hlavní materiál pro základy staveb, zpevňování svahů, říčních a potočních koryt či hrází. K přednostem záhozového kamene patří velmi vysoká odolnost vůči povětrnostním a dalším přírodním vlivům, díky čemuž spolehlivě poslouží i při nejnáročnějších stavebních projektech.

Záhozový kámen z žuly nabízíme ve dvou variantách

 • malý záhozový kámen: do 150 kilogramů
 • velký záhozový kámen: 50–300 kilogramů

Soklový kámen

Soklový kámen slouží ke stavbě soklů, opěrných zdí, plotů, teras jakož i gabionů – zpevněných hrazení, která jsou využívána při úpravách a regulaci koryt a jiných vodních toků.

Soklový kámen má obvykle tvar kvádru o rozměrech 20 x 30 x 20 centimetrů.

Dodáváme kámen těmto firmám:

 • www.strabag.cz
 • www.ohlzs.cz
 • www.firesta.cz
 • ekostavbylouny.cz
 • www.pohl.cz
 • www.porr.cz