Reference

  • Vodní stavby
  • Obložení stěn
  • Opěrné stěny


všechny reference

Soklový kámen

Soklový kámen slouží ke stavbě soklů, opěrných zdí, plotů, teras jakož i gabionů – zpevněných hrazení, která jsou využívána při úpravách a regulaci koryt a jiných vodních toků.

Soklový kámen má obvykle tvar kvádru o rozměrech 20 x 30 x 20 centimetrů.

Kontakt

*
:
*
:
:
*
:
*
:
*
:
captcha

Dodáváme kámen těmto firmám:

  • www.strabag.cz
  • www.ohlzs.cz
  • www.firesta.cz
  • ekostavbylouny.cz
  • www.pohl.cz
  • www.porr.cz